Czyszczenie kontenera transportowego

Sprzątanie zgodnie z normami ENFIT

Z reguły kontenery transportowe czyszczone są profesjonalnie w autoryzowanych i certyfikowanych systemach czyszczących w zależności od ostatniego ładunku. Po oczyszczeniu kontener transportowy należy doprowadzić do stanu, który nie będzie miał negatywnego wpływu na kolejny ładunek. Czyszczone kontenery transportowe obejmują: cysterny, silosy, cysterny, cysterny, IBC, chłodnie i skrzynie, chłodnie, transportery rolnicze i zwierzęce, skrzynie, skrzynie, palety i wózki.

Podczas gdy produkty chemiczne są nie tylko czyste, ale także bezpieczeństwo produktów, zwłaszcza w przypadku towarów niebezpiecznych, jest priorytetem, jeśli chodzi o transport pojemników na żywność lub paszę, przestrzeganie higieny żywności lub pasz oraz zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu jest priorytetem. podstawowe obawy. Zanieczyszczenie krzyżowe może skutkować znacznymi kosztami, które mogą szybko przekroczyć miliony, jeśli produkt zostanie wycofany z rynku. Zobacz także europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywności, EU-VO 178-2002, EU-VO 852-2004 i EU-VO 882-2004.

Wymagania branżowe

Dla branży ładunkowej niezmiernie ważna jest znajomość stosowanych procesów czyszczenia oraz wiedza o tym, jak sprawdzana i dokumentowana jest czystość lub higiena kontenera transportowego. Do czyszczenia pojemników do transportu żywności i paszy należy stosować programy czyszczące ENFIT. Korzystając z programu czyszczenia ENFIT, branża otrzymuje pełny przegląd konkretnego przebiegu procesu, czasu trwania czyszczenia, stosowanych środków czyszczących i stosowanych temperatur.

Z punktu widzenia branży, składając zlecenie u logistyka/transportera, należy dokładnie określić, według jakiego standardu ma być przeprowadzone sprzątanie. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną higienę transportu.

Zaleca się sprawdzenie i udokumentowanie wyniku czyszczenia. Istnieją różne metody testowania tego. Polecamy naszym członkom test higieny za pomocą CleanCard PRO. Zobacz także szczegóły w wytycznych ENFIT.

This site is registered on wpml.org as a development site.